Eszter Kissová

@Es.K, miembro de 7 de Marzo de 2019
Eszter Kissová translated "Čím som starší, tým viac múdrosti nachádzam v starodávnom..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Skutočné priateľstvo je ako pevné zdravie; jeho hodnotu s..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Pri jednaní s ľuďmi sú len tri možnosti: buď otroctvo, ty..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Priateľstvo znamená mať rád človeka aj pre jeho chyby, sl..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Nebudem sa starať o to, že ma iní ľudia nepoznajú; budem ..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Tí, ktorí sú obdarení najväčším talentom, nemusia byť nev..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Rýchle rozhodnutia sú nebezpečné rozhodnutia."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Múdrosť prichádza sama prostredníctvom utrpenia."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Nikto neovláda jazyk lepšie ako človek, ktorý drží jazyk ..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Priateľ je ten, kto vás pozná a má vás rovnako rád."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Na ceste k pravde sa môžeme dopustiť len dvoch chýb: nepr..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Milujem múdrosť. A nemôžete byť dobrý v niečom, čo nemilu..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Najpravdivejšia veľkosť spočíva v láskavosti, najpravdive..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Húsenica vám nič nepovie o tom, že sa z nej stane motýľ."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Veľmi často je hnev v skôr prejavom slabosti než sily."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Veľa ľudí to vzdá tesne predtým, ako sa im to podarí. Nik..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Úspešní ľudia kladú lepšie otázky a vďaka tomu dostávajú ..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Nezapájať sa do ignorancie je múdre."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Veľkí sú tí, ktorí vidia, že duchovná sila je silnejšia a..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Objavovanie spočíva v tom, že vidíte to, čo už videli vše..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Po efektívnom čine pokračujte pokojnou reflexiou. Z pokoj..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Je čas pripomenúť si starú múdrosť, na ktorú naši vojaci ..."
hace 21 horas
Eszter Kissová approved "Priateľstvo, podobne ako nesmrteľnosť duše, je príliš dob..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Náhoda je vždy mocná. Nech je vaša udica vždy nahodená - ..."
hace 21 horas
Eszter Kissová translated "Nepočúvajte svoje obavy, ale so svoje nádeje a sny. Nemys..."
hace 22 horas
Eszter Kissová updated "Ak o tom dokážete snívať, dokážete to aj spraviť."
hace 22 horas
Eszter Kissová translated "Ak o tom dokážete snívať, dokážete to aj spraviť."
hace 22 horas
Eszter Kissová approved "Nemá nič, nemôže nič stratiť."
hace 22 horas
Eszter Kissová approved "Kto pozná iných, je múdry. Kto pozná sám seba, je osvietený."
hace 22 horas
Eszter Kissová approved "Dobre povedaná vec bude vtipná vo všetkých jazykoch."
hace 22 horas
Mostrando las últimas 30 actividades