Frases de Willem Maris

Willem Maris Foto
0   0

Willem Maris

Fecha de nacimiento: 18. Febrero 1844
Fecha de muerte: 10. Octubre 1910

Willem Maris fue un pintor paisajista perteneciente a la Escuela de La Haya.

Frases Willem Maris

„As far as I can remember, it was before my twelfth year that I was sketching cows in the mornings before and afternoons after school, and because my brothers were 4 and 6 years older than me – naturally I got from them my first teachings in drawing and later in painting.“

—  Willem Maris
translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018 version in original Dutch / origineel citaat van Willem Maris: Voor zover ik mij herinneren kan, was ik voor mijn twaalfde jaar 's Morgens voor, en 's middags na schooltijd al in de weilanden aan 't teekenen van koeien en daar mijn broers 4 en 6 jaar ouder waren als ik - genoot ik natuurlijk van hen het eerste onderwijs in het teekenen en later in het schilderen. Quote of Willem Maris, in his letter in 1901; as cited in 'Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850', Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, p. 36

„As far as I can remember, it was about 25 or 26 years ago that Breitner [his pupil then] painted with me in 'Huize Rozenburg' [The Hague]... There I had a large garden where he painted his dragoons with horses, posing there in front of him..“

—  Willem Maris
version in original Dutch / citaat van Willem Maris, in het Nederlands: Voor zover ik me kan herinneren is het zoowat 5 of 26 jaar geleden, dat Breitner [zijn leerling toen] bij mij schilderde in den Huize Rozenburg.. .Ik had daar een grote tuin en daar schilderde hij zijn dragonders met paarden, die hij daar liet poseren.. source: a letter of Willem Maris to Plasschaert 5 Jan. 1906, RKD Den Haag (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)

„I don't paint cows but light“

—  Willem Maris
version in original Dutch / origineel citaat van Willem Maris: Ik schilder geen koeien, maar licht. 2 short Quotes of Willem Maris, c. 1880; as cited in 'Schilder Maris' http://www.wittebrugpark.nl/wittebrugpark/schilders/maris/maris.htm (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)

„The cow exists for the light that comes to glide along and over the animal - the light doesn't exist for he cow.“

—  Willem Maris
version in original Dutch / origineel citaat van Willem Maris: De koe is er om het licht, dat langs en over het dier komt glijden - het licht niet om de koe.

„At Heyser [a pub in The Hague] came the venerable old guys [painters]: Smit-Cranz, Coelman a. o. Those were the bigwigs, you see. We were the revolutionaries. And an opposition that we got! - In 't Kurhaus they hang a poster against us during our first exhibition; they named us 'mud painters'. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Willem Maris
version in original Dutch / citaat van Willem Maris, in het Nederlands: Bij Heyser [een café in Den Haag] kwamen de eerbiedwaardige ouden [schilders]: Smit-Cranz, Coelman e.a. Dat waren de hooge oomes, zie je. Wij waren de revolutionairen. En tegenwerking dat we hebben gehad! - In heeft tijdens onze eerste tentoonstelling een pamflet gelegen tegen ons. We werden uitgescholden voor 'modderschilders'. Quote of Willem Maris; as cited in 'Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850', Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, pp. 36-37

„Weiss' always said it so well: 'When you go outside, it's like getting a punch against your chest.. hey.. damned, that's beautiful!!' And that's why we made so many beautiful things in our studio in the Juffrouw Idastraat in The Hague city. The studio was not very special. It was noisy. But going outside suddenly, that moved you so strongly..“

—  Willem Maris
translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018 version in original Dutch / citaat van Willem Maris, in het Nederlands: 'Weiss' zei dat altijd zoo goed: 'als je buitenkomt, dan is 't alsof je een stomp tegen je borst krijgt..hè.. ..verdomme, da's mooi!!'. En daarom hebben we in ons atelier in de Juffrouw Idastraat [Den Haag] zooveel mooie dingen gemaakt: 't Atelier was zoo bizonder niet. 't Was lawaaierig. Maar 't buitenkomen plots, ontroèrde je te sterker.. Quote in: Willem Maris, by H. de Boer; P.J. Zürcherp, Den Haag, 1900, p. 23 + note 117: C. Harms Tiepen, 1910, pp. 14 [database 19th century studio practice - quotes RKD]

Aniversarios de hoy
Enrique Vila-Matas Foto
Enrique Vila-Matas124
escritor español 1948
Octavio Paz Foto
Octavio Paz161
poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano 1914 - 1998
Raúl Alfonsín Foto
Raúl Alfonsín26
cuatrigésimo tercer presidente de la República Argentina 1927 - 2009
Isaac Newton Foto
Isaac Newton17
físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemát... 1643 - 1727
Otros 69 aniversarios hoy
x